جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.yums.ac.ir/handle/Hannan/196515
عنوان: CASE REPORT : CONGENITAL : MECHANICAL CIRCULATORY SUPPORT Mitral valve replacement for inflow obstruction of left ventricular assist device in a child with restrictive cardiomyopathy
پدیدآورنده: Tunuguntla, Hari;Denfield, Susan W;Mckenzie, E Dean;Adachi, Iki
کلید واژه ها : 
تاریخ انتشار: 2016
ناشر: Elsevier Inc.
چکیده: 
آدرس: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.08.031
http://192.168.1.35:80/jspui/handle/Hannan/50955
http://dl.yums.ac.ir/handle/Hannan/196515
ISSN: 
مجموعه(های):Vascular surgery

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
2016 Vascular Surgery (87).pdf780.58 kBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.