جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.yums.ac.ir/handle/Hannan/196508
عنوان: Aortic homografts , Einstein , and complexity
پدیدآورنده: Greason, Kevin L
کلید واژه ها : 
تاریخ انتشار: 2016
ناشر: The American Association for Thoracic Surgery
چکیده: 
آدرس: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2016.09.024
http://192.168.1.35:80/jspui/handle/Hannan/50938
http://dl.yums.ac.ir/handle/Hannan/196508
ISSN: 
مجموعه(های):Vascular surgery

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
2016 Vascular Surgery (854).pdf102.88 kBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.