جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.yums.ac.ir/handle/Hannan/196503
عنوان: Tackling a complex problem via a novel approach : Decision analysis may improve quality of life for patients with anomalous aortic origin of a coronary artery
پدیدآورنده: Wilder, Travis J;Williams, William G
کلید واژه ها : 
تاریخ انتشار: 2016
ناشر: The American Association for Thoracic Surgery
چکیده: 
آدرس: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2016.08.055
http://192.168.1.35:80/jspui/handle/Hannan/50929
http://dl.yums.ac.ir/handle/Hannan/196503
ISSN: 
مجموعه(های):Vascular surgery

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
2016 Vascular Surgery (846).pdf311.85 kBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.